Drinkwaterinstallaties dienen regelmatig en grondig gecontroleerd te worden, om de veiligheid van het drinkwater te kunnen garanderen. Hier kun je verschillende stappen in zetten, waar we in dit artikel verder op ingaan.

 

Legionella plan

Legionella is een bacterie die van nature in waterige omgevingen voorkomt. De bacterie kan overleven in water, vooral bij temperaturen tussen 20 en 45 graden Celsius. Er kan een probleem ontstaan als de bacterie zich vermenigvuldigt, bijvoorbeeld in drinkwaterinstallaties. Mensen kunnen geïnfecteerd raken door het inademen van kleine waterdruppeltjes (aerosolen) die legionella bevatten. De meest bekende vorm van legionella-infectie is legionellose, ook wel bekend als de veteranenziekte. De symptomen? Koorts, hoesten, kortademigheid, spierpijn, vermoeidheid en hoofdpijn. Naast milde, griepachtige verschijnselen, kan er ook een ernstigere longinfectie ontstaan. Dit voorkom je met een legionella beheersplan. Dit is, samen met een legionella risico-inventarisatie, een verplichting voor prioritaire locaties. Laat hiervoor een uitgebreide inventarisatie doen van het gehele leidingnet. Er wordt vastgesteld of de gehele installatie aan de voorschriften voldoet. Ook wordt vastgelegd hoe het legionellabeheer uitgevoerd moet worden conform de wettelijke voorschriften. De keerklepcontrole is daarbij een vast onderdeel in het legionella beheersplan. Dit is een jaarlijkse verplichting. Is het nodig om keerkleppen te vervangen? Dan kan dit meteen worden aangepakt, om weer te voldoen aan de wet- en regelgeving.

 

Inspectie

Een regelmatige inspectie van de drinkwaterinstallatie is belangrijk. Controleer de verschillende componenten, inclusief leidingen, kranen en filters. Let op verschillende gebreken of problemen. Wat zijn aandachtspunten? Controleer onder andere op tekenen van lekkage, corrosie of andere fysieke gebreken. Is er ook een waterverwarmer of watertank? Neem dit onderdeel meteen mee bij de controle. Je laat ook waterkwaliteitstesten uitvoeren om te controleren op bacteriën, chemicaliën, metalen en andere verontreinigingen – denk aan de legionellacontrole zoals we hierboven benoemen. Kijk ook naar de drukregelaar en waterdruk. Te hoge of te lage waterdruk kan problemen veroorzaken. Daarnaast meet je de pH-waarde en chloorconcentratie van het water.

 

Filters

Als je een waterfilter hebt geïnstalleerd, controleer dan regelmatig of deze moet worden vervangen. Filters kunnen verontreinigingen opvangen, dit is immers de functie die ze vertegenwoordigen in een installatie. Maar na verloop van tijd raken de filters verzadigd. Het gevolg? De filters verliezen effectiviteit. Een vervanging ervan kan om die reden noodzakelijk zijn.

 

Bijhouden

Om niets over het hoofd te zien, houd je een grondige documentatie bij. Hierin noteer je de gegevens van de inspecties, tests en onderhoudsactiviteiten. Mocht er een probleem ontstaan, dan heb je deze informatie alvast achter de hand. Het kan helpen om sneller een oplossing te vinden.

Het controleren van een drinkwaterinstallatie is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het water veilig is voor consumptie. Heb je twijfels over de veiligheid van je drinkwaterinstallatie of merk je dat de waterkwaliteit afneemt? Raadpleeg dan een professional op het gebied van waterbehandeling. Je kunt namelijk maar beter het zekere voor het onzekere nemen.